Referenties

Samenwerkingen & opdrachtgevers

Bedankt opdrachtgevers voor het vertrouwen in mijn diensten en de samenwerkingen. 

 • Gemeente Zeist (voor diverse coachtrajecten)
 • Gemeente Huizen (voor diverse coachtrajecten)
 • Trimbosinsituut Utrecht (voor intervisie & train de trainer intervisie)
 • GGD Amstedam, Midden Holland & Zuid Holland Zuid (voor diverse coachtrajecten & teamontwikkeling) 
 • De ontmoeting – Organisatie maatschappelik werk (voor diverse coachtrajecten)
 • De Jeugd & Gezinsbeschermers (voor diverse coachtrajecten & teamcoaching)
 • Veilig Thuis (voor diverse coachtrajecten & teamcoaching in kleine & grote groepen)
 • Wonen Breburg (voor diverse trainingen & teamontwikkeling)
 • Even werkt Academie – Uitzendbureau burgerzaken (voor trainingen feedback & zelfontwikkeling)
 • Gemeente Apeldoorn (voor begeleiden van diverse coachees)
 • GGN (voor het verzorgen en trainen van medewerkers in omgaan met agressie en ontwikkelingen van traineeships voor nieuwe trainers)
 • ING (voor het begeleiden bij re-integratie en 2e spoortrajecten)
 • Partners voor Jeugd (voor diverse coachtrajecten & teamcoaching )
 • William Schrikker (voor diverse coachtrajecten & teamcoaching, training  en teamontwikkeling)
 • Bureau Volzin (voor het samenwerken in diverse coachtrajecten mbt duurzame inzetbaarheid, reintegratie begeleiding & 2e spoortrajecten) 
 • Universiteit Utrecht (voor diverse coachtrajecten van startende docenten en tutoraat)
 • Samen Veilig (voor diverse individuele trajecten en groepsbegeleiding in teams)
 • ABN AMRO (voor teamontwikkeling)
 • Happy kids Care Academy (voor samenwerking voor platvorm voor jeugdzorgprofessionals)
 • Bureau Waardenburg (voor begeleiding van individuele coachees)
 • Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (voor een teamtraining Voice Dialogue)
 • Oostvaarderskliniek, TBS (voor coaching van diverse medewerkers)
 • Ter Horst en Partners (voor samenwerking tbv goed onderwijs op het HBO)
 • Avans Deeltijd, Faculteit Bedrijfskunde & Management (voor alle lessen/coaching/training)
 • Avans Deeltijd, Faculteit Integrale Veiligheidskunde (voor intervisie/supervisie/zelfontwikkeling & persoonlijk leiderschap) 
 • De Zalen van Zeven (voor een teamtraining op maat)
 • GGD Hollands Midden (voor diverse individuele begeleidingsvragen)
 • Veilig Thuis (voor diverse teamcoach opdrachten van medewerkers & gedragswetenschappers)
 • Katholieke Scholen Stichting Utrecht (voor agressie trainingen in het basisonderwijs)
 • NTI (voor diverse lessen/trainingen voor Social Work)
 • Bestsellers  (voor individuele coaching 1e en 2e spoortraject)
 • MEE (voor individuele coaching 1e en 2e spoor traject)
 • Avans+ (voor assessments Persoonlijk Leiderschap voor aanstaande basisschool directeuren)
 • De Jeugd & Gezinsbeschermers (voor diverse coachtrajecten van medewerkers)
 • VO-RAAD (voor coachtrajecten van medewerkers)
 • HFM- talentindex (voor afname van assessments bij studenten van Avans+
 • Nedanza (voor het samen optrekken in agressie training en begeleiding)
 • Roodenburg Advies (voor het samen optrekken in teamcoaching & ontwikkeling in grote groepen t/m 65 personen) 
 • Bureau Maaiveld (voor inschakelen van een kundige trainingsacteur & collega voor trainingen). 

Referenties coachees

De privacy van mijn coachees is bij mij heilig. Om deze reden zijn de namen gefingeerd en geef ik bewust geen foto’s vrij. Indien gewenst kan ik u persoonlijk in contact brengen met onderstaande referenten. 

Referentie Suus

Ik wilde hulp krijgen bij stress en checken of deze baan bij mij past. De eerste sessie was confronterend maar nodig. Het was goed om op de feiten te worden gedrukt. Verder werd er gekeken naar wie ik ben wat mijn belangen zijn. Wat mij vooral opviel hoe goed Tamara let op nonverbale communicatie en dat ook terug geeft. Ik heb hierdoor goede keuzes kunnen maken en andere meningen los kunnen laten. 

Referentie A. 

Ik had de verwachting dat het even zou duren voordat we echt tot de kern zoude komen en dat een eerste gesprek vooral aftastend zou zijn. En ik had gedacht dat het aan de oppervlakte zou blijven maar niets is minder waar. In 1 gesprek had Tamara mijn situatie al scherp en voelde ik mij veilig genoeg om zaken te delen. Dat komt door de sfeer en uitstraling van Tamara. Ondanks dat we ‘maar’ 5 sessies hebben heb ik echt enorme stappen gezet. Met name op het gebied van emoties. Ik maak mij nu dus minder druk en voel ruimte om meer bezig te zijn met dingen die belangrijk voor mij zijn. 

Referentie Lois

Tamara’s houding is erg prettig. Ik voelde mij niet verplicht maar welkom. Ze hield ook een spiegel voor en liet mij nadenken over mijn gedrag.  Ik heb ook een aantal tools aangereikt gekregen. Met name de theorie van emoties en over de ademhalingstechnieken neem ik mee. Dit zorgt voor meer rust in mijn lichaam. 

Referentie Lydia

Ik vond het werk om mijn werk af sluiten als ik vrij ben. Ik heb heel concreet handvaten & tips gekregen. Wat ik vooral heb geleerd is dat het een proces is van afkicken waar ik doorheen moet. En dat gevoels/emoties er mogen zijn. Ook mijn waarden inventariseren heeft mij geholpen. Hierdoor voel ik mij minder opgejaagd. 

Referentie Menno

Mijn doel was om inzicht te krijgen in mijn innerlijke processen die spelen op het moment dat ik mij aangevallen voel of onverwachte kritiek krijg. Ik heb het traject als prettig ervaren. De oefeningen lagen soms buiten mijn comfortzone wat helpend is omdat ik dan uitgedaagd wordt het anders te doen dan ik altijd doe. Ik voel de ruimte en het is een veilige plek. Tamara is alert op dingen die gebeuren en geeft dit terug. Dit zorg voor meer bewustwording. Tamar werkt vraaggericht en dat is erg prettig. 

Referentie Paula

Hele fijne manier van omgaan. Je vond bij mij een goede aansluiting en hebt goed
aangesloten bij mijn behoeften. Het contact was erg laagdrempelig en je luisterde naar mij
zonder oordelen. Je hebt een positieve mindset en werkt daarmee oplossingsgericht. Er was veel erkenning en herkenning. Je hebt humor en dit maakt dat niet alle gesprekken zwaar beladen zijn. Je maakt gebruik van veel voorbeelden zoals de ‘ongenodigde gast’ of de ‘pratende papegaai’ en dit maakt dat je een beter beeld krijgt van de situatie en dat het een soort los staat van jezelf als persoon. Ook het werken met de auto en ‘de passagiers’ die je meeneemt hebben veel inzicht gegeven. Veder ben je erg laagdrempelig, lekker spontaan en laat je ook iets los over jezelf wat vertrouwen geeft.

Referentie Sander

Ik wilde graag coaching omdat ik in een nieuwe functie werkzaam ben en ik dit goed aan wilde pakken. Ik vind Tamara erg sterk in het gelijkwaardig communiceren, het goed kunnen luisteren, maar ook op de juiste momenten doorvragen. Daarnaast was ik onder de indruk van hoe ze de kern eruit haalt, terwijl dat soms voor mezelf nog niet helemaal zo duidelijk was.

Wat ik heb geleerd is dat mijn innerlijke criticus niet altijd het voortouw hoeft te nemen en dat er nog genoeg rollen in mij zijn die wel kunnen opboksen tegen haar. Daarnaast was het voor mij wel een eye-opener dat de eigenschappen die ik in een ander bewonder, ik zelf ook bezit. Hierdoor ben ik mijn kernwaarden veel meer gaan waarderen en gaan zien van mezelf wat mij uiteraard een boost aan mijn zelfvertrouwen heeft gegeven.  Met als resultaat een positief functioneringsgesprek en een mooie verlenging van contract.

Referentie Ro

Ik vond het coachtraject erg prettig en ik keek steeds uit naar de volgende sessie. Op het moment dat ik wegging na een sessie, zat ik vol positieve energie en handvatten die ik in de praktijk dacht te kunnen gaan brengen. In de tijd tussen de sessies bouwde er meestal weer spanning op, omdat ik bijvoorbeeld tegen iets nieuws aanliep. Dit waren de momenten dat ik me verheugde op de volgende sessie, omdat ik wist dat ik na de volgende sessie het probleem minder als probleem zou kunnen zien en ik weer wist welke richting ik op zou willen. 

Referentie Manne

Ik wil leren om meer en effectiever te communiceren en presenteren. Ik heb het als prettig en pittig (positief) ervaren. Ik heb veel geleerd. De coaching was organisch, laagdrempelig, stelt op gemak, nieuwe wending, geen monoloog en zelf ook leerbaar. Ik heb vooral geleerd meer authentiek te zijn. Ik ben erg tevreden over alle resultaten en zal nog zeker blijven oefenen. 

Referentie Cor

Mijn doelen waren een betere werk-privé balans creëren en meer grip op mijn emoties. Wat mij opviel is dat de aanpak van Tamara heel anders was dan ik gewend was vanuit eerdere hulpverlening/begeleiding. Het was laagdrempelig en gaf heel veel inzicht. Ik heb mijzelf beter leren begrijpen en meer te accepteren. 

Referentie Wilke

Door de drukte was ik mijzelf kwijt geraakt. Tamara heeft geholpen dit terug te vinden. De coaching was heel plezierig ondanks dat het online was (ivm Corona, eerste lockdown). Tamara kan zeer goed aansluiten. Soms haalt ze voorbeelden van zichzelf aan en dat maakt het vertrouwd en fijn. 

Referentie Fiona

Met name meer inzicht op mijn eigen handelen en alle persoonlijkheden die ik in mij heb. Dat deze persoonlijkheden mij maken tot wie ik ben, maar ik niet de persoonlijkheid ben en zelf regie hierover heb (of kan hebben). Daarnaast vond ik het ook prettig om voorbeelden en/of feiten te ontvangen/horen. Maar ook dat de coach zelf negatieve gedachtes heeft maar het een kwestie is van hiermee leren dealen. Wat ik met name prettig vond aan de ‘feitjes en voorbeelden’ is om een bevestiging te krijgen dat dit (in grote lijnen) is hoe de mens in elkaar zit, en je door middel van handvatten hiermee om kan gaan. De negatieve gedachtes zullen blijven, maar het is meer hoe je hier zelf vervolgens op reageert en naar handelt. I.p.v. krampachtig de gedachtes proberen te verbannen, kunnen je ze ook een ‘schop onder hun kont’ geven en ze vooral weg zwaaien omdat ik het nu wel weet. Dit maakt het ‘luchtiger’ maar ook makkelijker om de gedachtes om te draaien en te accepteren.

Referentie Ymke

Het was heel prettig om meteen aan de slag te gaan. De coaching was praktisch en goed toepasbaar. Vooral het doen sprak mij aan zodat ik uit mijn hoofd kwam. 

Referentie Jennie

Met coach Tamara voelde ik direct een klik. Dit had te maken met zowel haar persoonlijkheid, haar manier van coachen als het idee dat Tamara uit ervaring weet wat het werk inhoudt. Tamara luisterde aandachtig, spiegelde mijn gedrag en het effect daarvan op anderen en gebruikte voorbeelden uit haar eigen situatie om dingen te ondersteunen en verhelderen. Het feit dat alle oefeningen heel concreet en praktisch waren heeft mij
enorm geholpen. Het geleerde kon na de coachafspraak direct worden geoefend/ in de praktijk worden gebracht.

Referentie Nathanja

Tamara is als coach veelzijdig en flexibel. Mijn ervaring is dat ze een rijk gevulde toolbox heeft met oefeningen die ze inzet tijdens de coaching. Ze beweegt mee, is directief als het nodig is, en kan goed aanvoelen wanneer dat past. Als persoon is zij warm, betrokken en enthousiast. Ik heb het coachingstraject door haar als prettig ervaren!

Referentie Antje

Ik vind je een fijne, persoonlijke coach die de hulpverleningstaal achterwege laat. Iets wat ik als heel prettig heb ervaren omdat ik 4 dagen in de week zelf aan het hulpverlenen ben. Het heeft mij bewust gemaakt van wie ik ben maar ook wat het werk met mij doet
 en hoe ik daarmee om kan gaan. Iets waar ik heel veel aan heb gehad. De theorieën en methodes die je gebruikte sloten goed bij mij aan. Ik vond het prettig dat ik daarin de keuze mocht maken wat ik wilde doen. Het valt mij op dat je vooral jezelf bent en je ook opstelt als mens en dat is heel prettig. Hierdoor ontstaat er ruimte dat niets gek is. 

Referentie Esma

Ik wilde leren omgaan met hoge verantwoordelijkheid, perfectionisme en spanningsklachten bij hoge werkdruk. Ik vond dit traject heel leerzaam. Ik stel nu makkelijker grenzen, ik betrek meer mijn collega’s en las meer pauzes in.  Ook heb ik beter geleerd te accepteren. Soms moest ik even op een drempel heen mbt de oefeningen maar Tamara hielp mij daar heel goed bij. 

Referentie Carola

Ik heb het traject positief ervaren. Er was rust in de gesprekken. Ik heb het gevoel dat ik bij Tamara ‘echt’ gezien wordt wat waarschijnlijk nergens anders gebeurt omdat ik er dan vanzelf overheen praat. Bij Tamara kreeg ik daar de ruimte niet voor wat maakt dat je bij de kern komt. 

Referentie Charley

Het coachtraject was erg prettig. Ik heb zicht gekregen op mijn kwaliteiten, mijn positie in mijn team en de dingen die mij drijven. De gesprekken waren laagdrempelig en ontspannen. Het gebruik maken van visuele middelen maakt dat het heel goed toe te passen is in de praktijk. 

Referentie Nathalie

Ik wilde graag leren beter voor mijzelf te zorgen zowel werk als privé. En ook weten waar ik blij van wordt in mijn werk op lange termijn. Ik heb het coachtraject als prettig ervaren. De locatie is heel mooi, een rustige en niet zakelijke omgeving waar je echt even tot rust komt. Tamara is soms directief en soms volgend in haar aanpak. Ze handelt vanuit kennis en ze neemt goed waar. Soms daagt zij je uit om uit je comfortzone te gaan maar wel met respect voor mijn keuze om iets wel/niet te willen doen. Ik heb geleerd dat kwaliteit voor mij belangrijk is, rust en aandacht maar vooral humor.

Referentie Jolijn

Ik vond het prettig dat er per sessie gekeken kon worden waar ik op dat moment tegenaan liep. Daarnaast voelde ik mij veilig om alles te zeggen. Ik vind het ook fijn dat het niet abrupt klaar is maar altijd nog contact naderhand. 

Referentie Lisette

Het doel was een betere balans te vinden tussen verantwoordelijkheid en loslaten. Betreft de gesprekstechniek viel het mij op dat ik aan het denken gezet werd en als ik een vraag lastig vond, dan werd er middels een andere vraag geprobeerd om de informatie toch los te krijgen. Mijn antwoorden werden samengevat en gecheckt en daarna werd uitleg gegeven over wat de betekenis is geweest van de opdracht en wat dit betekent voor mij. Door middel van deze gespreksvoering kreeg ik meer bewustwording van de betekenis die ik geef aan bepaalde onderwerpen en de impact die dit heeft op mij.

Referentie Juul

Ik wilde graag iemand die me zou helpen ontdekken wat ik graag wil en belangrijk vind, met name op carrièregericht. En daar dan bewust voor te kiezen, zonder ‘ja-maar’ of ‘wat-als’ gedachten. Mijn doel was om scherper te krijgen waar mijn toekomstwensen liggen en om daar achter te durven gaan en blijven staan.

Ik heb het contact met Tamara als erg prettig ervaren. Ze was gemakkelijk en snel bereikbaar, zowel via mail als telefoon. Ik voelde me direct op mijn gemak door haar niet-veroordelende houding en oprechte wens om anderen te helpen in het ontdekken van wat voor hen belangrijk is. De belevingsgerichte oefeningen waren in het begin wat lastig, maar Tamara stelt de juiste (kritische!) vragen waardoor je echt gedwongen wordt om ergens goed over na te denken. Het was fijn om niet alleen in gesprek te gaan maar ook met oefeningen beter zicht te krijgen op mezelf.

Tamara wist met haar vragen en uitleg vaak precies de spijker op z’n kop te slaan. Dit gaf mij de indruk dat ze oprecht en met zorg luisterde naar mijn verhaal. De belevingsgerichte oefeningen voerde ze professioneel uit. Omdat ik zelf psycholoog ben, weet ik het e.e.a. van gesprekstechnieken en vaardigheidsoefeningen maar Tamara wist hier goed mee om te gaan waardoor de oefeningen goed aansloten bij mijn niveau en wensen.  

Ik heb geleerd om te gaan voor mijn eigen droom ipv die van anderen na te leven. En beter uit te spreken wat ik wil en waarom ik iets wil. Dit maakt het voor mij makkelijker voor mij om achter keuzes te staan. Het zorgt ervoor dat ik minder pieker en gemakkelijker beslissingen durf te nemen.

Referentie Lisa

Het coachtraject heb ik als erg prettig ervaren. Vooraf had ik bepaalde doelen; maar ik merkte dat ik deze gedurende het traject bijwerkte. Tamara zette mij zowel aan het denken in zowel mijn professionele leven als mijn privé. Dit was fijn om te merken zodat ik het geleerde kon integreren in mijn leven.

Ik liep vast op mijn werk en wist niet goed wat ik wilde qua functie en werkgebied. Het enige dat ik wist was dat ik mijn huidige werk níet wilde uitvoeren. Daarnaast stond ik altijd op de achtergrond en werd ik, voor mijn gevoel, niet gewaardeerd voor hetgeen ik allemaal deed. Ik wilde leren om meer assertief te zijn en meer gezien te worden. Ik merkte dat ik er last van kreeg en mijn emoties opstapelden omdat ik mezelf niet kon uiten.

Tamara beschikt over veel kennis van verschillende technieken en stemt deze af aan mijn behoefte. Ik vond het erg fijn om te merken dat we pas met een bepaalde techniek gingen beginnen op het moment dat ik merkte dat het bij mij paste. Daarnaast vond ik de houding van Tamara erg fijn, ze is toegankelijk in contact en luistert goed naar mij.

Referentie Daan

Ik heb de coaching als erg prettig ervaren. Ik dacht dat een gesprek de ene kant op zou gaan, maar het roer ging volledig om. Op die manier kwamen er andere dingen naar boven dan ik had verwacht. Ik vond het fijn dat ik meteen een aantal oefeningen uit een sessie kon gebruiken in de praktijk. De sessies waren goed voorbereid en stoken in op mijn (adhoc) vragen. Wanneer een sessie door mijn toedoen van richting veranderde merkte ik dat de coach ontzettend veel kennis in huis had om dit op een natuurlijke manier op te vangen. Ik heb geleerd dat ik op meerdere manieren naar een situatie kan kijken en meer bewust kan kiezen hoe ik kan reageren. Ik ben mij meer bewust geworden van waarvoor ik mij druk wil maken. En mijzelf afvragen of iets wel mijn probleem is? Ik kan er nu een goed gevoel aan overhouden als ik “nee”zeg. En dat geeft rust en zelfvertrouwen.

Referentie Wendy

Ik heb dit coach traject als goed ervaren. Ik wist bij Tamara precies waar ik aan toe was. Ik heb veel geleerd en Tamara was echt super tof. Je kan goed met haar praten. Ze geeft je een luisterend oor en kwam altijd met goede feedback. Wat mij opvalt van haar aanpak is dat zij heel rustig is. Ze luistert echt naar wat jij wilt bereiken en hoe jij dat voor ogen hebt. Ze is altijd positief en weet je altijd te motiveren. Wat ik heb geleerd is dat ik zelf het belangrijkste ben en dat werk op nummer 2 komt. En ook dat je niet alles hoeft te accepteren. Er zijn hierdoor voor mij veel dingen verandert waardoor ik keuzes heb kunnen maken om beter in mijn werk te zitten.

Referentie Jules

Ik ben zeer tevreden over het traject. Vooral omdat ik nieuwe dingen heb geleerd (voice dialogue) en er behandeld werd waar ik op dat moment tegen aan liep en niet volgens een vast programma. Ik kon goed bespreken waar ik tegenaan loop in het dagelijks leven, vooral gericht op het werk gerelateerde stuk. Heel prettig, ik vond het fijn dat er per sessie gekeken werd waar ik op dat moment tegen aan liep en dat we niet een vast programma hadden en vaste opdrachten. Daarnaast voelde de gesprekken en het contact met Tamara heel goed, hierdoor voelde ik mij ‘veilig’ genoeg om alles te kunnen zeggen. De klik met Tamara was erg fijn en ik ben blij dat er ook nog ruimte is voor contact na de gesprekken. Omdat je toch persoonlijke gesprekken hebt vind ik het fijn dat het niet abrupt afgelopen is.

Referentie Firdeaus

Ik heb dit traject ervaren als een veilige leerschool waar ik in alle rust de ruimte kreeg om mezelf eens goed te onderzoeken. Wat mij opviel op Tamara is dat zij rustig en vriendelijk is en goed doorvraagt. Zij houdt haar coachee op een prettige manier een spiegel voor. Je kunt merken dat Tamara veel ervaring heeft. Daarnaast richt ze zich op jou als persoon en levert ze maatwerk. Algemene opdrachten worden bijvoorbeeld op maat en praktisch gemaakt. Wat Tamara in mijn ogen een écht goede coach maakt, is dat ze haar eigen kernwaarde nakomt. Tamara legt ook uit dat échte verandering buiten de muren van haar trainingen plaatsvindt, omdat een persoon zichzelf altijd meeneemt in verschillende (lastige) situaties. Ik ben echt super tevreden over het coachtraject, ik gun iedereen een coach als Tamara en zou haar aan iedereen willen aanbevelen die meer over zichzelf wilt leren!

Referentie Meren

Ik ben enorm tevreden over dit coaching traject. Ik liep volledig vast zowel privé als in mijn werk en door het traject ben ik hier uit gekomen, heb ik alles op een rijtje gezet en heb ik inzicht gekregen in mezelf in de nieuwe situatie, waarbij ik me bewust ben geworden van mijn krachten en valkuilen en de persoon die ik ben in het contact met collega’s en personen uit mijn privéleven. Op de eerste plaats heeft de coach ervoor gezorgd dat ik niet meer met mezelf in de knoop zat, dat ik inzicht kreeg in mezelf in de nieuwe en veranderde situatie en ze heeft mij inzicht gegeven in (nieuwe) krachten en valkuilen. Als gevolg hiervan zit ik goed in mijn vel, ben ik tevreden met mezelf en heb ik mijn zelfvertrouwen terug. Tamara haar aanpak is heel erg fijn; totaal niet veroordelend, helpend, doelgericht en enorm gericht op het bieden van (zelf)inzichten. Ik heb me nooit afgewezen, veroordeeld of “raar” gevoeld om de dingen die ik besprak of de gevoelens die ik heb geuit. Echt heel prettig.

Referentie Wende

Ik wilde graag handvatten hoe om te gaan met spanning in mijn lijf en waar mijn gedrag vandaan kwam en hoe ik dat om kan buigen. Ondanks dat door Corona de begeleiding online was, voelde het contact met Tamara digitaal vanaf begin erg vertrouwd. Zij sluit goed aan. Ze haalt soms voorbeelden aan van haar zelf en begreep goed hoe iets voor mij was. Dit zorgt voor een veilig gevoel. Ik heb meer geleerd de tijd te nemen, juist te ontspannen en meer mijn levensgenieter naar voren te halen.

Referentie Erik

Mijn coachvraag was: “Wat ik moet doen met mijn eigen onderneming”. Ik heb coachtraject als prettig ervaren. De coach is vriendelijk, luistert goed, meegaand en geeft brede adviezen. Ik heb geleerd dat ik mijzelf mag accepteren dat het langer kan duren dan ik soms had bedacht. Dat ik mijzelf focus op dat laten zien wat ik kan, en hoe ik mijn netwerk kan benutten en vergroten. Dit is belangrijk voor mij omdat ik soms als zelfstandige weinig feedback krijg en dit helpt om aan mijn doel te werken. Ik heb door de coaching veel inzichten scherper gekregen door de opmerkingen en vragen en ik heb ook gerichter kunnen zoeken naar kansen. Mijn presentatie (website, LinkedIn, foto’s etc) is verbeterd en ik heb nuttige contacten gelegd.

Referentie Menno

Ik heb het coachtraject bij Tamara als prettig ervaren. Tamara zorgde voor veel afwisseling tussen in gesprek zijn en oefeningen doen. Tamara stelde veel open vragen en zette mij aan het denken. Vooral het sparren tijdens de oefeningen was voor mij erg waardevol. Ik ben me ervan bewust van geworden dat ik de criticus veel aan het woord laat en daardoor maak ik het mezelf erg moeilijk om een switch te maken. Ik heb geleerd dat ik zelf kan bepalen wie ik aan het stuur zet: de criticus, de realist of de dromer.  Ik ben zeer tevreden over de coaching, want het heeft mij ertoe aangezet dat ik actief aan het werk ben voor mijn doelen.

Referentie Ramon

Ik heb Tamara leren kennen als een betrokken en enthousiaste coach. In korte tijd weet ze de ins en outs van jou als persoon en speelt ze in op wat jij nodig hebt. Daarnaast is Tamara heel opgewekt, vrolijk en enthousiast. Ze weet iedereen te motiveren en diepgang aan te brengen in de gesprekken, waardoor je geboeid bent om naar haar te blijven luisteren.

Referentie Amber

Ik heb het coachtraject als erg prettig en helpend ervaren voor mijn individuele ontwikkeling én ook op mijn ontwikkeling qua werk. Ik ben beter mijn grenzen gaan aangeven en ik ben mijzelf minder onzeker gaan voelen. Ook kan ik mijn perfectionisme beter los laten. Tamara liet mij nadenken over bepaalde vraagstukken waardoor ik op mijzelf kon reflecteren. De vragen zette mij aan het denken en kwamen ook regelmatig naar voren in mijn dagelijks leven. Ik heb geleerd om op mijzelf te vertrouwen, om meer te genieten, trots te zijn en dat niet alles perfect hoeft.

Referentie Stefan

Ik wilde ontdekken hoe ik de balans werk-privé voor mijzelf goed kan krijgen/houden. En dat iemand mij daarin begeleidt zonder het voor te kauwen. Ik heb het coachtraject als prettig ervaren. Soms confronterend, maar heel geschikt om mijn doelen en het pad daarnaartoe in kaart te brengen en in praktijk te brengen. Tamara is persoonlijk, natuurlijk, open en positief. Door op een andere manier naar mezelf te kijken, me niet alleen in 1 rol te zien. En dat ik deze rollen ook positief kan aanwenden. Hierdoor kan ik meer zelfbewust met andere communiceren. Ik ben uitermate tevreden! Tamara heeft mij bewust gemaakt van de rollen in mijzelf, op een hele natuurlijke manier.

Referentie Gijs

Mijn doelen waren dat ik mij op een effectieve manier die passend is bij mijn karakter en kwaliteiten kan positioneren om beter te functioneren. Dat ik op mijn werkplek mijn kwaliteiten kan inzetten en kan vragen om wat ik nodig heb om goed te functioneren. Ik heb het coachtraject als een fijn traject ervaren waarin ik veel heb geleerd wat ik direct in de praktijk kon inzetten. Dit zorgde ook direct voor een grote verandering en daarmee in meer werkplezier en mooie keuzes voor mijn loopbaan. De Voice Dialogue oefeningen werkte goed voor mij. Het maakte snel inzichtelijk waardoor ik bepaalde problemen had en gaf praktische tips om direct mee aan de slag te gaan. Het was ook fijn om te kijken naar welke positieve kanten er zaten aan de verschillende kanten, zodat het niet alleen negatief kijken was naar wat minder goed ging. Ik heb geleerd dat ik er mag zijn zoals ik ben met al mijn kanten én dat ik al heel veel kan als ik mijn persoonlijkheden op het juiste moment in zet. De coaching is voor mij heel belangrijk geweest, want het heeft ervoor gezorgd dat ik meer over mezelf heb geleerd en meer zelfvertrouwen heb gekregen. Ik ging van een punt in mijn baan waarop mijn contract opgezegd zou worden naar het aangeboden krijgen van een vast contract door de veranderingen die ze op werk zagen toen ik het geleerde ging toepassen.

Referentie Myra

Tamara is een deskundige coach, ook haar coachsessie heb ik als heel waardevol ervaren. Ik verwachte een gesprek over de voortgang van mijn nieuwe project, het bespreken van mijn twijfels erover en het doornemen van een eventueel stappenplan. Maar de coachsessie pakte verrassend anders uit. Veel leuker, diepgaander en ook wel confronterender dan ik dacht. Het viel mij op dat de techniek van de coachsessie met ‘de dromer’, ‘de realist’ en ‘de criticus’ mij echt heeft laten ervaren en voelen hoe ik er ZELF in sta. Om vanuit verschillende perspectieven naar meZELF te kijken en daardoor bewust te zijn van hoe in over dingen denk en wat ik er ZELF vervolgens mee doe (of niet). Ik ben zeer tevreden over deze coachingssessie omdat ik nu een techniek in handen heb die ik ZELF kan toepassen. Bedankt Tamara!

Referentie Jasmijn 

Tamara heeft mij geholpen om bewust te worden van verschillende delen van mijzelf in het zoektocht voor mijn volgende baan. Door de voice dialogue oefening werd ik geconfronteerd met het idee dat ik meerdere belangen in mij heb die soms botsen. Daarna heb ik geleerd om ze eerst te erkennen en dat ik ze kan sturen in het maken van beslissingen. Het was een simpele maar heel erg waardevolle oefening. Tamara heeft de juiste vragen gesteld om helderheid te krijgen over wat ik graag zou willen in mijn volgende baan en in mijn leven. Haar manier van coaching gaf mij zelfvertrouwen om sterker in mijn schoenen te staan een meer in mijzelf te geloven. Ik voelde erg op mijn gemak door haar deskundige en zorgzame manier van vragen stellen, de relaxte en leuke sfeer om het gesprek te voeren en de tijd met mijzelf dat ze me gaf onder haar begeleiding. Tamara is erg deskundig en ik raad haar van harte aan voor iedereen die een beter en helder beeld van zichzelf wil krijgen.

Referentie Marjo 

Ik kwam om inzicht te krijgen in mijn kwaliteiten en wensen wat betreft werk . Ik heb het coachtraject als prettig en verhelderend ervaren. Ik voelde meteen een prettige klik met de coach en in de eerste sessie werden mij al zaken helder en ervaarde ik vertrouwen en zelfinzicht. Het spiegelen en stellen van (prettig) kritische en prikkelende vragen gaf me bevestiging, deels nieuw inzichten en vertrouwen.  Dit kwam dan weer door de antwoorden die ik zelf gaf. Na drie sessies was ik bij een mooie kern, die mij niet onbekend was, maar wel ‘opeens’ duidelijk aan de oppervlakte kwam door de coaching en ervaringsoefeningen. Fijn om zo bij stil te staan, en specifiek op werkgebied. Wat mij opviel over Tamara haar aanpak is dat zij toegankelijk is, gepassioneerd is, humor heeft en zich kwetsbaar opstelt in positieve zin. Zij stelt prikkelende vragen en hield mij een spiegel voor. Tamara is veelzijdig en heeft verschillende oefeningen gedaan.

Wat ik vooral heb geleerd is dat ik mild mag zijn voor mijzelf. Ik ken mijzelf nu een stuk beter (kwaliteiten en valkuilen). Ik heb meer vertrouwen in mijn kunnen en weet nu wat ik belangrijk vind. Tot slot heb ik handvatten gekregen om mijn passie en kwaliteiten te onderbouwen (bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken). Het coachtraject en Tamara haar stijl van werken paste heel goed bij mijn vraag en wens. Juist in een tijd van het maken van grote stappen was het fijn om te ordenen, delen en prikkelende vragen te krijgen over wat mij drijft. Ik kan nu meer vertrouwen op wat ik zelf wil en wat ik kan. Bedankt!

Referentie Nikkie

Tamara is een enthousiaste en gedreven coach met liefde voor haar vak. Ze weet haar coachees goed te begeleiden en zet ze aan het denken. Door het gebruik van voorbeelden weet ze mensen te boeien en kan ze hen uitdagen om verder te kijken. Door het benoemen van haar ontwikkelpunten stelt ze zich kwetsbaar op en leert ze haar coachees om niet bang te zijn om zich kwetsbaar op te stellen! Je bent bevoorrecht om Tamara als coach te hebben, want je krijgt er zoveel meer voor terug. Vooral als je daar ook voor open staat! Dankjewel!

Referentie Melissa

Ik heb het laatste halfjaar van mijn studie coaching gehad van Tamara. In deze korte tijd heb ik veel van haar mogen leren en sta ik sterker in mijn schoenen als beginnende professional.

Referentie Naomi

Tamara de Kramer is als coach erg betrokken bij haar cliënten. Zij luistert goed naar hen en biedt constructieve adviezen, waarbij ze de cliënt in zijn of haar waarde laat en veel begrip toont. Het afgelopen jaar heb ik veel van Tamara mogen leren en beveel anderen zeker aan hetzelfde te doen!

Referentie Merle

Tamara is gedreven en enthousiast. Ze weet waar ze het over heeft en kan dit op een duidelijke en interessante manier overbrengen. Ze kan zich goed aanpassen aan de luisteraars en de kennis die zij al bezitten. Ze is altijd behulpzaam en vriendelijk, dit zorgt voor een prettige sfeer. Haar gebruik van humor draagt hier ook zeker aan bij!

Referentie Liza

Tamara is enthousiast, betrokken en deskundig! Ze weet veel over haar vak en voert haar vak met plezier uit. Hierbij stemt ze goed af op de persoon waarmee ze werkt!

Referentie Charlie

Tamara is een enthousiaste en betrokken coach. Met haar kennis, humor en enthousiasme weet zij haar kennis goed over te brengen. Zij staat altijd open voor feedback en vragen. De deur staat altijd open én er wordt altijd tijd gemaakt om naar jou te kunnen luisteren en verder te kunnen helpen.

Referentie Laura

Tamara is zeer betrokken en gepassioneerd is in haar vak. Ze is iemand die voor je klaar staat en met je meedenkt, maar je ook aanzet tot kritisch nadenken. Verder is Tamara vrolijk, enthousiast, heeft ze een open houding en weet ze hoe ze mensen kan motiveren.

Referentie Ronald

Ik heb Tamara leren kennen als een betrokken en enthousiaste coach. In korte tijd weet ze de ins en outs van jou als persoon en speelt ze in op wat jij nodig hebt. Daarnaast is Tamara heel opgewekt, vrolijk en enthousiast. Ze weet iedereen te motiveren en diepgang aan te brengen in de gesprekken, waardoor je geboeid bent om naar haar te blijven luisteren.

Referentie Marije

Het is duidelijk te merken dat Tamara gepassioneerd is voor haar vak. Daarnaast is ze betrokken en oprecht geïnteresseerd. Hiermee weet ze al in korte tijd het beste in iemand naar boven te halen!

Referenties van trainingen, teamcoaching & workshops 

Referentie Wonen Breeburg, gericht op teamontwikkeling & training Deep Democracy. 

Voor OR-trainingen ben ik via via bij Tamara de Kramer terecht gekomen. Een schot in de roos. Een fijn mens om mee samen te werken. Ze luistert naar ons vraagstuk. Denkt mee en stelt verdiepingsvragen. Tamara geeft duidelijk aan wat ze ons kan bieden en waar haar grenzen liggen. Afspraken zijn snel gemaakt en worden netjes vastgelegd. Tijdens de trainingen beweegt ze met de groep mee zonder het doel van de bijeenkomst uit het oog te verliezen. Ze zorgt voor een goede verdeling tussen zenden en interactie zodat je als deelnemer de dag prima kan blijven volgen. Kortom fijn om met haar te mogen trainen. Nicole Geerts, Ambtelijk secretaris WonenBreburg

Referentie Even Werkt Academie, gericht op: Training Feedback & reflectie

Tamara heeft een aantal modules zelfontwikkeling verzorgd in de vorm van diverse lesdagen in een opleidingsprogramma. De samenwerking verloopt erg prettig. Behoeftes worden goed uitgevraagd. Communicatie vooraf is fijn, de flexibiliteit en bereidheid om met andere trainers af te stemmen maakt het nog prettiger. De aanpak van Tamara is persoonlijk en Tamara schakelt moeiteloos. 

Referentie Trimbosinstituut, gericht op train de trainer intervisie 

Tamara heeft ons team diverse intervisiemethoden geleerd middels een werkvorm die ons leerde het te onderdaan. Aan de hand van een eigen intervisievraag. Daardoor konden we het proces in één keer leren vanuit de rol als procesbegeleider én deelnemer. Dit was heel geslaagd. Tamara stelt iedereen goed op haar gemak. Ook hadden we een fijne handout en een stappenplan. De praktische voorbeeldzinnen die je gaf voor de praktijk waren ook helpend. Een aanrader. 

Referentie teamcoaching (12 personen), gericht op: “Feedback  geven en ontvangen & Elkaars sterke kanten beter leren kennen”

De opbouw, de bejegening en de uitkomsten met concrete afspraken met het team spraken mij aan”. “Super fijne persoonlijkheid waardoor direct veiligheid werd gecreëerd”. “De rust in combinatie met de actie, goede afwisseling”. “Tamara heeft de gave om best pittige onderwerpen heel soepel te laten lopen”. “De luchtigheid en grapjes maar wel alle thema’s aangeraakt”. “De werkvormen waren passend & spanningverlagend”. “Tamara stelt de juiste vragen op het juiste moment”. Laagdrempelige en diverse oefeningen op maat: “Mooi hoe Tamara aanvoelt wanneer je ergens meer aandacht aan moet besteden”. Tamara creëert een relaxte sfeer, houdt goed het tempo erin en biedt een duidelijke structuur. Hierdoor voelt het veilig. “Op een speelse manier legt Tamara heel veel bloot in het team”

“Referentie teamcoaching (25 personen), gericht op: “Eigenaarschap & zelfregie”

“Inhoud is inspirerend”, “Enthousiaste coach”. “Duidelijke regie van de coach op een plezierige wijze”. “Straalt rust uit en duidelijk de regie tijdens kwetsbare onderwerpen”. “Veel rust en duidelijkheid”. “Voldoende ruimte om dingen in te brengen”. “Duidelijke uitleg waardoor meedoen en mee blijven doen makkelijk is”. “Leuk die eigen voorbeelden”. “Het was spannend, leuk, humoristisch en bleef boeien“. “Leuke oefeningen”. “Goede voorbereiding, goede invulling, veel kennis, spontaan”. “Ondanks de hoeveelheid bleef de planning qua tijd goed lopen”. “De inhoud is goed te vertalen naar dagelijks werk”. “Je neemt de tijd om iedereen te horen“. “Levendig en enthousiast. “Verrassende onderwerpen”. “Creëert een sfeer van vertrouwen en verbinding”. “Nodigt uit tot zelfreflectie”. 

Referentie teamcoaching – Samen Veilig (8 personen)

Ik vond de coaching gestructureerd en doelgericht waarbij goed stil werd gestaan bij wat er gebeurd is zodat dit losgelaten kan worden richting de toekomst. Iedereen werd goed gehoord. Ik neem mee dat openheid communiceren en in verbinding zijn met elkaar altijd belangrijk is. 

Het concept dat iedereen betrokken wordt ongeacht hoelang je al onderdeel bent van het team sprak mij aan. Iedereen krijgt de ruimte. Wat ik ga blijven doen is mijn zorgen uitspreken. Goed dat je iedereen bij de les probeerde te houden dat is niet altijd makkelijk (en zeker niet online). De wijze van de regie pakken vond ik heel prettig. Het was meteen duidelijk hoe de meeting ging verlopen en wie er aan het woord mocht zijn. 

Referentie teamontwikkeling – William Schrikker (8 personen)

Ik vind je een hele fijne coach. Je bespreekt punten die wellicht gevoelig liggen in de groep, je hebt een duidelijke structuur in de sessies. Het is fijn dat je van te voren even persoonlijke informatie vraagt. Hiermee houd je naar mijn idee rekening mee tijdens de sessies. Onder andere hiermee heb je mij een veilig gevoel gegeven om mij te
uitten.

De opbouw van de coaching was fijn, eerst een start punt formuleren,
elkaar leren kennen middels ‘spel’ oefeningen en op die manier vertrouwen en
kwetsbaarheid opbouwen. Daarna was er voor mij veel meer ruimte en begrip om
iets met elkaar op te bouwen.

De structuur vanuit de coach; etherdiscipline. Op deze manier was er voor iedereen
ruimte om iets te zeggen zonder dat er een discussie ontstond tussen een aantal
mensen. Hier werd heel duidelijk structuur in geboden en dit werd om een fijne
manier begrensd. De opbouw/stappen die we doorliepen tot het eind punt waren
zeer helpend.

Tamara had voldoende aandacht en een rustige en positieve houding. Zij laat ieder individu in haar waarde. Het is gericht op positiviteit en oplossingen. 

We gingen echt de diepte in en legden onze problemen bloot waardoor zaken bespreekbaar werden. De spanningen blootleggen was het beste onderdeel. Je pakt door, en je hebt een mooie verdeling tussen de spanning uitspreken en elkaar in de kracht zetten. Coach zorgde er vooral voor dat je meer naar jezelf ging kijken en minder naar de ander. 

Referentie training: “Omgaan met weerstand & agressie” – Basisschool Jazzsingel

“Tamara stond open voor de input die vanuit het team kwam”.” De theorie is duidelijk en goed uitgelegd“. “Leuke werkvormen”. “Logische stappenplannen die helpen”. “Het samen oefenen was fijn, zeker omdat de tussentijdse feedback van Tamara me verder hielp”. “De trainer creëert een prettige sfeer waar mensen hun ervaringen kunnen delen“. “Ook de feedback tijdens de rollenspellen vond ik prettig. Zowel complimenten als tips”.

Referentie training: “Prima is perfect – Omgaan met perfectionisme” – William Schrikker

Diverse reacties van de kandidaten: “Openheid, vertrouwen, energiek, vrolijk, humor, passievol”. “De energie van de trainers was perfect”. “De werkvormen laten je nadenken”. “De opbouw van de training was goed, de uitleg is helder“. “Fijne en leuke voorbeelden uit eigen praktijk”. “Laagdrempelig en toch veel diepgang“. “De inhoud sluit aan bij het werkveld”. “Fijne opdrachten”.

Referentie training: “Omgaan met verandering” – Partners voor Jeugd

Tamara heeft veel kennis en theorie gedeeld over veranderprocessen en hoe wij als werknemers in tijden van reorganisatie hierin staande kunnen houden. Er was ruimte voor gevoel, reflectie, kennis delen én we kregen opdrachten en oefeningen die helpen om meer grip en regie te krijgen.

Referenties teamcoaching: “Ontdek verschillende kanten van jezelf” 

Diverse reacties van de groep: “Leuke werkvormen en heel praktisch”, “Goede afstemming met de groep”, “Gaaf om zo te reflecteren op jezelf”, “Samen op ontdekkingsreis gaan”, Bewustwording van innerlijke wereld”, “Vertrouwd, fijn en snel”, “Herkennen van tegenstellingen in personen”, “Tijd voor samenspel met collega’s”, “Goede afstemming met de groep“, “Informatief & interessant”, “Duidelijk en heldere uitleg”.

In verband met de privacy van mijn coachees zijn een deel van de namen gefingeerd en zijn er geen foto’s bekend gemaakt. Indien gewenst kan ik u persoonlijk in contact brengen met deze referenten. 

Referenties organisaties

 

Referentie Leny Zitter – Casemanager Verzuim & Re-integratie bij ING

We hebben samen een intensief samengewerkt in een traject. Ik heb je leren kennen als een enorm betrokken coach die voor mij altijd bereikbaar is. Fijn om ook steeds de koers met elkaar af te stemmen. Je bent zeker iemand die een stap extra zet als dat nodig is. In deze casus was het lastig om vertrouwen te winnen en te behouden. Dat is je wel gelukt. Complimenten daarvoor want het was niet eenvoudig. Ik ben zeer tevreden het resultaat is boven verwachting. 

Referentie Ingrid de Klein – Samen Veilig

Tamara is een zeer gedreven en kundige coach. Zij heeft het afgelopen jaar een aantal medewerkers begeleid en dit hebben zij als zeer prettig ervaren. Tamara luistert goed, sluit aan en biedt coaching op maat. De medewerkers geven aan dat zij zich zeer op hun gemak voelen bij Tamara en dat zij hele toepasbare tips geeft en hen vaardigheden aanleert waar ze concreet mee aan de slag kunnen. Tamara is prettig, goed bereikbaar, overleg gaat soepel. We begrijpen elkaar. Tamara integreert de wens van de opdrachtgever met de wens van de medewerker. Ze zet de medewerker centraal en ondersteunt hem/haar in zijn wens tot verandering. Ik beveel Tamara dan ook van harte aan!

Referentie Margeaux te Meij – Gebiedsmanager William Schrikker Groep

De coaching was voor een van mijn medewerkers. Ik ben tevreden. De communicatie verliep helder en transparant. Ik heb prettige gesprekken gehad om de medewerker zo goed mogelijk te laten werken. Een volgende keer zou ik dat graag weer doen.  

Referentie André van Zoen – Teammanager De Jeugd & Gezinsbeschermers 

Ik vond het traject ik bij Tamara heb afgenomen voor een medewerker prima. Er was contact en afstemming wanneer nodig. Medewerker heeft het als prettig en ondersteunend ervaren. 

Referentie Linda Timmerhuis – Teammanager William Schrikker Pleegzorg

Ik ben heel tevreden over de begeleiding, Je hebt duidelijke doelen gesteld, samen met
de coachee en de resultaten zijn grotendeels behaald. Die resultaten hebben nog wat `rijpingstijd` nodig bij de coachee, maar ik weet zeker dat ze uiteindelijk weer gezond en op een goede wijze haar werk kan uitvoeren. Wat mij opvalt over de aanpak van Tamara is dat zij duidelijk & helder is. Ze laat de verantwoordelijkheid bij de coachee en is steunend waar nodig en ruimte gevend waar mogelijk. Prettige manier van werken, prettig in contact. Tamara komt afspraken na, is zeer betrouwbaar in wat ze toezegt, afspreekt.

Referentie Paula Grendelman – Teamcoach & vestigingsmanager GGN

Tamara is een leuke inspirerende en energieke vrouw/trainer/coach. Zowel de aanwezigen op ons klantevent als de deelnemers van de trainingen hebben goede ervaringen met Tamara, waaronder ik. Ze is een echte professional met oog voor detail en is oprecht geinteresseerd in de medemens. 

Referentie Merel Veen – Gebiedsmanager WSG

Mijn medewerker ging met sprongen vooruit in haar herstel en dat dank ik aan de coaching. De aantal gesprekken passen goed bij de vraag. De samenwerking is zeer prettig. Er is ruimte voor overleg en sparren. Je gaat vooral heel praktisch aan de slag en dat is prettig en effectief. 

Referentie Hugo van de Kamp – Directeur William Schrikker Gezinsvormen

Tamara is vlot, inhoudelijk en goed doorgrond welke vraagstelling aan de orde was. Zij is duidelijk in communicatie en ben tevreden over de samenwerking. 

Referentie Peter Kempenaar – Teammanager William Schrikker Groep

Tamara heeft afgelopen periode op een heel prettige manier mijn team en mij geholpen een positieve toekomst te zien waarbij wij nog meer in onze kracht komen. De inhoud van de dagen zat prima in elkaar en had een goede positieve opbouw. Tamara de trainster heeft een open en fijne manier van presenteren, zij is energiek en organiseert beweging. De organisatie was blij met de dag. De positieve kracht die uit deze dag komt sprak mij het meeste aan. Namens ons allen dank! 

Referentie Elianne Alblas – Directeur van De Zalen van Zeven

Tamara is een creatieve coach die actief meedenkt en ideeën aandraagt over de invulling van de training. Deze sloten mooi aan op de boodschap die we over wilden brengen. Ze staat vol enthousiasme voor de groep en weet mensen erbij te betrekken waardoor er een leerzame training ontstaat.

Referentie Viola Den Hartog – Directeur Operations Mastering Credit

Tamara heb ik leren kennen als een trainer die de waarden aandacht en daadkracht in de praktijk brengt. Ze is open in haar communicatie en helpt om inzichten te krijgen en jezelf hierdoor te verbeteren.

Referentie Gonda Assen-Holt – Senior HR adviseur Partners voor Jeugd

Wij hebben Tamara ingeschakeld bij een reorganisatie van een grote afdeling. Een ingrijpende gebeurtenis voor de medewerkers van die afdeling omdat iedereen op een andere functie moest solliciteren. Tamara heeft met ons meegedacht hoe wij onze medewerkers het beste konden ondersteunen in deze onzekere periode. Zij heeft voor medewerkers workshop georganiseerd waarbij het ‘omgaan met veranderingen’ centraal stond. Medewerkers en organisatie zijn enthousiast over de wijze waarop zij dit heeft gedaan. Geen standaard programma, maar volledig afgestemd op de wensen van de deelnemers en meegedacht met de organisatie. Wij kunnen haar zeker aanbevelen!

Refentie Chanien Kandhai – Opleidingscoordinator GGN 

Tamara heeft voor ons trainingen Agressiehantering verzorgd naar grote tevredenheid. Ze is kundig, betrokken, reageert snel op vragen en neemt initiatief tot contact en informeert.

Refentie Nedim Kose – Eigenaar Nedanza

Tamara is naast een zorgvuldige, doortastende en op dialoog gerichte coach ook een zeer competente trainer. Met groot vertrouwen is het mogelijk Tamara een opdracht te geven, die zij met veel verantwoordelijkheidsgevoel zal uitvoeren.

Referentie Mitchell de Zwart – HR Manager Bestsellers Pieces

Ik ben erg tevreden over een samenwerking met Tamara en met name de manier van terugkoppelen en de duidelijkheid van het traject van jouw kant. De coachee en de leidinggevende zijn ook zeer tevreden over de begeleiding.

Bekijk vooral mijn LinkedIn als je het leuk vindt om meer referenties  te lezen!