Zelf Aanpak

  • Zelfverkenning (de kennismaking)

Een coachtraject bij mij begint altijd met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek  leer je mij kennen en kan je beslissen je verder wilt gaan. Daarnaast is  het oriëntatiegesprek er ook voor bedoeld om jouw coachvraag te verkennen. Tot slot zal ik met je bespreken wat je uit je coachtraject wilt halen en stellen we samen doelen op.

  • Jouw zelfconcept (het nastreven van doelen)

Wanneer je hebt besloten om aan de slag te gaan met coaching gaan we samen jouw persoonlijke, professionele en werk gerelateerde doelen verduidelijken en zo onderzoeken wij jouw gewenste (ideale) situatie (jouw zelfconcept). Ook is het bij mij mogelijk om een pakket samen te stellen met thema’s waar je aan wilt werken (denk aan: zelfregie, zelfzorg, zelfkennis, zelfontwikkeling etc). We stellen samen een plan op en dan gaan we aan de slag.  Afhankelijk van jouw vraag kan je rekenen op 5-10 gesprekken in totaal. Ik zeg gesprekken maar eigenlijk gaan we vooral dingen doen! We zien elkaar gemiddeld om de twee weken. Jij bepaalt het tempo. Tussentijds contact per e-mail of telefoon kan ook een optie zijn.

  • Zelfevaluatie (terugblikken)

In het laatste gesprek gaan wij terugkijken op het coachtraject en het proces. Ben je tevreden? Zijn jouw doelen behaald? Wanneer je daar behoefte aan hebt kunnen we een follow-up gesprek inplannen om te bespreken hoe het nu met je gaat.