Ga wandelen!

Ga wandelen! Zo voorkom je stress en lusteloosheid. Wandelen laat je bloed weer stromen en brengt zo meer zuurstof naar je hoofd. Dat bevordert je concentratie en prestaties, maar zorgt ook voor nieuwe hersenverbindingen, en nieuwe ideeën. Dat is prima te gebruiken voor een vergadering of brainstormsessie met een paar collega’s. Dus ga wandelen. Meer hierover horen? Dat kan in de podcast: zo voorkom je stress en lusteloosheid.

“Ik wist niet meer wat ik leuk vond of wie ik was”

Een van de redenen dat ik coach ben geworden is omdat ik altijd gefascineerd ben geweest door het vraagstuk: “Wat blijft er van je over als je het werk weg denkt?”. Sommige mensen zijn zo verweven met hun werkidentiteit dat deze vraag niet eens gesteld mag worden. Want er is geen antwoord op. Anderen zijn zich niet eens bewust van hun werkidentiteit. Wie ben ik? Waar sta ik voor op mijn werk? Wat verwacht ik van mijzelf als werknemer? Wat verwacht mijn werkgever van mij en hoe verhoud ik mij daar toe? Wat gebeurt er met mijn werkidentiteit als mijn werk inhoudelijk aan het veranderen is? Wat gebeurt er met mijn werkidentiteit als mijn privéleven is gewijzigd. Dit zijn vragen die onder andere tijdens mijn coachingsessies centraal staan én altijd verrassende inzichten opleveren. Ik zorg samen met jou voor balans tussen jouw persoonlijke identiteit, jouw werkidentiteit en jouw loopbaan identiteit. Want waar je ook bent, je neemt altijd jezelf mee.

4 voorwaarden voor meer werkgeluk

Met een record aan openstaande vacatures is het werkgeluk van werknemers een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Toch is het opvallend dat geluk op de werkvloer grotendeels afhangt van dezelfde factoren als jaren geleden. Welke factoren dragen bij aan het binden van talent?

Recruitmentbureau Hays adviseert werkgevers om niet alleen na te denken over het binden van nieuw personeel, maar ook stil te staan bij de vraag hoe talent voor de organisatie behouden kan blijven. Voor werkgeluk zijn deze vier voorwaarden van groot belang voor medewerkers:

1. Zinvol werk kunnen doen
Vraag een werknemer naar zijn motivatie en de kans is groot dat hij of zij antwoordt met ‘zinvol werk’. Het heeft een positieve invloed op je gemoedstoestand als je naar je werk gaat met het idee dat je iets nuttigs doet. Dat betekent een goed gevoel onder je personeel, maar ook dat je het bedrijfsdoel omschrijft en uitdraagt: Wat is de missie van het bedrijf? Wat wil je uitdragen? Waar wil je je voor inzetten?

2. Uitgedaagd blijven
Verveling is funest voor de motivatie en het werkgeluk van een werknemer, daarom is het belangrijk om uitdagingen te blijven zoeken. Zeker omdat ontevredenheid op het werk al snel zijn weerslag kan hebben op het privéleven. Een werknemer die uitgedaagd wordt blijft vaak langer bij hetzelfde bedrijf. Het is overigens wel een wisselwerking: van een werknemer mag je verwachten dat hij het aangeeft als hij toe is aan iets nieuws, en niet simpelweg zit af te wachten.

3. Goed samenwerken
Een werknemer staat er misschien niet bij stil, maar hij brengt vaak meer tijd door met collega’s dan met familie en vrienden. Het is dus niet gek dat de keuze voor de mensen in de omgeving van de werknemer een enorme impact heeft op het werkgeluk.

4. Erbij horen
Hoe langer iemand voor een bedrijf werkt, hoe groter de kans dat niet alleen zijn onderlinge band met collega’s groeit, maar ook die met het bedrijf. Hij voelt zich immers onderdeel van het geheel en is deels de oorzaak van het succes. Werknemers willen ook zien hoe het verder gaat. Werknemers die zich gewaardeerd voelen en trots zijn, praten enthousiast over een werkgever. Zij kijken uit naar de toekomst en de wijze waarop zij bij kunnen dragen aan het succes van het bedrijf.

Dit is een samenvatting. Het hele artikel lezen? Klik hier

Ben jij baas in eigen loopbaan?

Het is tegenwoordig meer dan ooit een must om proactief, wendbaar en vitaal te zijn om aan het werk te blijven. De vijf kernvragen van coachees waren jarenlang: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, waar wil ik heen, waar word ik blij van? Nu worden deze vragen aangevuld met: hoe blijf ik blij en succesvol aan het werk tot mijn pensioen? Deze tijd vraagt om wendbaar werken. Wat is daarvoor nodig? Een offensieve houding in plaats van een defensieve. Ageren in plaats van reageren. Niet lijden, maar leiden. Kortom: zelf de regie pakken. #zelfregie #zelfbepaling #zelfverrijking #zelfactualisatie #zelfontplooiing

Meer lezen? Viktor Steijger, Erik Steijger & Stephen Steijger (2019). Wendbaar werken: Coachen bij vitaliteit en werkgeluk. Amsterdam: Boom.
Bron tekst: Loopbaan-visie.


Zelf denken, zelf doen, zelf bereiken

De boel opruimen, op tijd op je afspraken komen, je deadlines halen is allemaal wenselijk. Maar als jij het zelf niet écht belangrijk vindt, gebeurt het niet of het gebeurt alleen omdat het moet. Mentaal sterkte mensen nemen beslissingen en voeren deze beslissingen uit. Punt. Wat er ook gebeurt. Tijd is prioriteit. Dus bedenkt voor elke situatie die om een beslissing vraagt het volgende:

  • Moet dit nu gebeuren of later?
  • Moet ik dit doen of kan iemand anders dit (beter) doen?
  • Als het gedaan is, wat heb ik dan meer?

En als je die beslissing genomen hebt voer deze dan uit met ijzeren discipline, geniet ervan en vier het succes met jezelf aan het einde van de dag.

Lekker he?